En videoinspelning av t ex Ditt bröllop är ett ovärderligt minne. Att gifta sig och

bilda familj är något som är förknippat med lycka och kärlek, vad kan då vara

naturligare än att på ett professionellt sätt dokumentera denna händelse. Tänk

att sitta en tid senare med sin stora kärlek och minnas ord och gester från bröllops-

ceremonin. Systerdotterns sång i kyrkan, brudnäbbarnas leenden, risgrynen innanför

kragen, hästdroskan från kyrkan, vännerna som samlats, svärfars tal, vännernas

kommentarer och bröllopsvalsen. Allt dokumenterat på Din DVD!