Ett fotografi från Er speciella dag gör sig bra både i albumet och på väggen. Ni

kan följa den stora dagen genom att låta fotografierna ta Er med på en minnenas

resa, återuppleva vännernas stöd, släktens glädje, matens härliga doft och fest-

lokalens mysiga atmosfär. Låt Era nära och kära njuta tillsammans med Er genom

att anförtro dokumenteringen av denna dag åt en yrkesverksam fotograf. Vännerna

och familjen kan nu helt och hållet ägna sig åt festen utan att behöva hålla reda

på kamera och film. En yrkesverksam fotograf är alltid väl förberedd och hittar

smidigt de rätta bildvinklarna. Resultatet blir ett komplett bildmaterial som täcker

Er underbara dag från början till sena natten.